özlemek…

30 Kasım 2011

“Özlem, insanın kişi olma – yani, başka kişilerle ilişki kurarak kendini o  kişi olarak oluşturma – yolunda, en temel olanağı, kaynağı ve kanıtıdır.

Olanağıdır, çünkü ancak özlem yoluyla, başka kişilerle, gerçekliği kendinde yansıyan ilişkiler kurulabilir.

Kaynağıdır, çünkü ancak özlemden yola çıkarak öteki kişilerle ilgili duygularını, eğilimlerini, amaçlarını bilinçlendirebilir.

Kanıtıdır, çünkü ancak özlem çekebilmesi yoluyla, kendi kişi olmasının başka kişilere yönelebildiğini, hep yeniden başgösteren kuşkulara karşın, kesinlikle, bilir…”

(Uzak – Oruç Aruoba)

Reklamlar

kıskanmak…

29 Kasım 2011

“Çirkinlerin sevilmemeye ve güzeller için daima feda edilmeye mahkum bulunduklarını, Seniha pek küçük yaşından itibaren bilmiş, anlamıştı..

(Kıskanmak – Nahid Sırrı Örik)